Ý Tình Thân 2 – Tu Tâm, Sửa Tánh (Tình) & Con đường thiền quán – TT Thích Trí Siêu – Đức quốc.Khóa tu Ý Tình Thân 2 tại chùa Phật Đạo năm 2011.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

2 Replies to “Ý Tình Thân 2 – Tu Tâm, Sửa Tánh (Tình) & Con đường thiền quán – TT Thích Trí Siêu – Đức quốc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *