Xây dựng công trình nuôi tôm khép kín – Bảo vệ môi trườngKết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Anh Đỗ Minh Hải ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình đã khởi xây dựng công trình nuôi tôm gồm theo mô hình khép kín, tuần hoàn nước tái sử dụng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm công lao động và giảm chỉ phí.
#nuoitom #hotronnoi # #congtrinhnuoitom #aotronnoi #nuoitomsieuthamcanh #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu
#nuoitom #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

One Reply to “Xây dựng công trình nuôi tôm khép kín – Bảo vệ môi trường”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *