Xác định hàm xu thế và vẽ đồ thị chuỗi thười gianXác định hàm xu thế bằng thuật toán của EXcel
Mỗi chuỗi thời gian có 1 đồ thi minh họa và 1 hàm xu thế

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *