Related Post

5 Replies to “Wave xe độ kiểng Centa RS 150”

  1. Chú ơi s gắn bình centa 150 + co xăng lớn vào, k gắn vào lọc gió zin dc, thấp hơn lọc gió cỡ 1cm

  2. 54 dên 110 chích .. Đi bông mai git lơ chính 115 ..là ổn kg chú .git lơ bao nhiêu là hợp với lực máy 141cc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *