Related Post

3 Replies to “(VTC14)_Tận thu như thuế thu nhập cá nhân”

  1. Năm 2019 tôi làm tại cty youngnam tại khu câoong nghiệp mỹ xuân B1 tại vũng tàu mà chưa ký hợp đồng mà lương 2tr đã bị trừ thuế thu nhập cá nhân tới 10% thì công nhân chết đói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *