VTC14_Phát triển Hội sinh vật cảnh tại Hải Dương_04.01.2013Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Hiệu quả kinh tế cao từ việc phát triển các Hội Sinh vật cảnh tại Chí Linh — Hải Dương_ngày 04.01.2013:
Từ việc đưa nhiều loại cây cảnh vào trồng trọt một cách khoa học, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, các Hội Sinh vật cảnh cơ sở thuộc thị xã Chí Linh — Tỉnh Hải Dương đã thực sự trở thành Hội nghề nghiệp đáng tin cậy của người dân nơi đây.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

One Reply to “VTC14_Phát triển Hội sinh vật cảnh tại Hải Dương_04.01.2013”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *