(VTC14)_Giá xăng có thể tăng trong 2 ngày tới(VTC14) – Ngày 20/5 là thời điểm cơ quan quản lý công bố giá cơ sở, từ đó doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này. Dự báo giá xăng có thể tiếp tục tăng, vì hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối đang chịu lỗ.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

One Reply to “(VTC14)_Giá xăng có thể tăng trong 2 ngày tới”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *