Vòng kiểu bi 3 màu vừa mới về đẹp xuất sắc luôn nha🥰😘Nhớ like và follow ủng hộ tiệm e nha❤️❤️Ace thích mẫu nào chụp hình lại để tiệm tư vấn báo giá chính xác ạ 🥰
❤️💍💎 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐓💎🎀🥰
🏡Đ/𝗖 : 𝟭𝟯/𝟰 𝗔̂́𝗣 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 𝗟𝗔̂𝗡 , 𝗕𝗔̀ Đ𝗜𝗘̂̉𝗠 , 𝗛𝗢́𝗖 𝗠𝗢̂𝗡
➡️🏠𝗧𝗜𝗘̣̂𝗠 𝗡𝗔̆𝗠 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗖𝗛𝗢̛̣ 𝗕𝗔̀ Đ𝗜𝗘̂̉𝗠 🏠𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠
👉👉👉𝐙.𝐀.𝐋.𝐎 : -𝟬𝟵𝟯𝟲.𝟲𝟲𝟲.𝟲𝟱𝟲 𝟎𝟑𝟑.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟖9𝗻𝗵𝗮 𝗮𝗰𝗲 💕
( 𝐛𝐚̂́𝐦 𝐚𝐝𝐝 𝐜𝐡𝐨̂́𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐢.𝐧.𝐛.𝐨.𝐱 𝐅.𝐚𝐜𝐞 𝐁.𝐨.𝐨𝐤)
🌸Mọi tư vấn và giải đáp Khách lh dùm em:
📲:𝟎𝟑𝟑.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟖𝟗📲:𝟎𝟗𝟕.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟖𝟗𝟗-📲:𝟎𝟗𝟑.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟓𝟔-☎️:𝟎𝟖.𝟑𝟕𝟏𝟐𝟕.𝟑𝟑𝟑
Page chính của tiệm :
✈️𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐨́ 𝐒.𝐇.𝐈.𝐏 𝐁𝐚̉𝐨 Đ𝐚̉𝐦 𝐀𝐧 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 Đ𝐨̂́𝐢 👉👉𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 🌎 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 🌍 𝐊𝐡𝐢 𝐀𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 💵𝟏𝟎𝟎% 𝐧𝐡𝐞😘🚚🏍👌🏻👍✈️🥰

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *