VNese text nlp – Phần 1, giới thiệu khóa học, cài đặt môi trường#koolj_dataengineering
#nlp
#transformer
👉 Xem bài viết cũ về nghề DA, DE, xin qua dathoc.net, phần Bài viết chuyên sâu
👉 Demo: dathoc.net/demo
👉 Mọi người vào discord chat và hỏi đáp cho tiện:

👉Donation qua dathoc.net/donation (1550k vnd) để có được tài liệu hướng dẫn, mã nguồn sourcecode từ clip học.

Khoá học VNese text nlp – Phần 1, giới thiệu khóa học, cài đặt môi trường
Bởi: KoolJ, dathoc.net/cv

[01:21] Giới thiệu khoá học, tham khảo VN NLP nhiều nguồn
[04:15] Tham khảo tài nguyên các startup đang làm VN NLP nổi trội
[06:23] Review demo

Cám ơn các fans đã ủng hộ!
Nhờ các fans đóng góp ý kiến để Khoá học được tốt hơn.

👉Tiếp theo:
Clip 2: Create model to VN to English translation
Clip 3: Create model to summarize VN paragraph
Clip 4: Create model to classify possitive, negative VN paragraph
Clip 5: Create model to write an article with words and topics
Clip 6: Build an application to VN nlp system
Clip 7: Create model to spellcheck VN paragraph

👉Fans có thể đăng ký học livestream 1 thầy -5 trò, donation 5 triệu vnd/học viên, qua đây, học tối 7 buổi (tối 2-4-6 hoặc tối 3-5-7), mỗi buổi 2h qua livestream. Mở các lớp mới vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Có thể dạy kèm 1-1 với donation 15tr vnd/bạn cho 7 buổi tối.

Link đăng ký: dathoc.net/yt
Chi tiết khoá học xem: dathoc.net/ytc

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *