Related Post

2 Replies to “VN gia hạn hợp đồng cho Ấn Độ thuê các lô dầu ở Biển Đông”

  1. Dầu trong trí tuệ con người VN còn nhiều và rất nhiều hơn ở biển đông, do "cơ chế" không thể khai thác được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *