Vlad và Nikita chơi với búp bê Barbie màu tiết lộTrẻ yêu cầu mẹ cho đồ chơi mới. Mẹ chỉ có búp bê Barbie. Vlad và Nikita đang chơi với một loạt búp bê Barbie mới.

Đây là một quảng cáo trả tiền cho Mattel. #AD
Cha mẹ, búp bê Barbie màu tiết lộ có sẵn tại Walmart, Target và Amazon.

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg

Ứng dụng Google Play:

Ứng dụng App Store:

Instagram VLAD –
Instagram của Nikita –

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *