VITV – Luật sư doanh nghiệp – Thông tư 130/2016/TT-BTC: Vướng mắc từ quy trình ban hành?VITV – Luật sư doanh nghiệp – Thông tư 130/2016/TT-BTC: Vướng mắc từ quy trình ban hành? phát sóng 21:30 ngày 26/02/2017
Cùng Subscribe và đón xem các thông tin kinh tế cùng VITV tại:
Kênh Youtube:
Website:
Facebook:
Google+:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *