[Vietsub, Pinyin] Mê muội (Lost in ME) 着迷 – Sáng tạo doanh 2020 Center: Nene Trịnh Nãi HinhTrans, Timer, Encoder: @glamour_sx
Art work by:
Eff sub: Bạc Hà 97
__________
Làm vid này trong sự hoảng loạn khi hay tin Nene rớt xuống top 7. Khóc á mọi ngừi.

[KHÔNG SHARE BẢN DỊCH, KHÔNG RE-UP]
Please support the official version if you like the music. If the owner has any problem with the copyright, contact me and I will delete it instanly.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

12 Replies to “[Vietsub, Pinyin] Mê muội (Lost in ME) 着迷 – Sáng tạo doanh 2020 Center: Nene Trịnh Nãi Hinh”

 1. Don't make a sound
  xièlòu nèixīn duō huāngzhāng
  Don't turn it round
  yǎnkàn chīmí yǐ gōngpò xīn fáng
  Dá'àn mínglǎng
  jiù bié zài yùgàimízhāng
  bǎoshǒu kěxiào
  Ah-kǒu tūn diào
  Yell Yell
  tānlán rú shé zài qiān huí
  Well Well
  suí nǐmen kǒushìxīnfēi
  wú lù kě táo
  Even if you really try
  diūdiào jiě yào
  Don't make it stop
  Woo
  wǒ bǎi míng shè xià quāntào
  Woo
  shéi zhōngjiù qí chà yī zhāo
  Woo
  nǐ tà shàng mítú gān zuò lièwù
  zhè fèn zìqīqīrén de wèidào
  ràng nǐ duì wǒ shénhún diāndǎo
  Wúshì jǐnggào
  shìjiè wèi wǒ shénhún diāndǎo
  xióngxióng ránshāo
  wèizhuāng lěngmò de shìxiàn dōu
  Yeah Come On
  zhǐ wèi wǒ shénhún diāndǎo
  Bùbì guījiù nuǎn mèi zhōngjiù shì wú juéduì
  rén zǒng miàn wú biǎoqíng xīndǐ
  Acting Crazy
  xiǎngrùfēifēi
  But I feeling fine
  chūtiāo de mèilì zǒng ràng rén jìdàn
  shìxiàn zǎo yǐjīng nán zìbá
  què bù kěn chéngrèn wéi wǒ chénzuì
  Ohh Never Baby
  Yell Yell
  chéngkěn tài nánnéngkěguì
  Well Well
  bùrú jiù kǒushìxīnfēi
  zǒng duǒ bù diào
  Even if I really try
  Wàn qiān zhōng'ài
  Don't make it stop tonight
  chèyè kuánghuān
  Woo
  wǒ bǎi míng shè xià quāntào
  Woo
  shéi zhōngjiù qí chà yī zhāo
  Woo
  nǐ tà shàng mítú gān zuò lièwù
  zhè fèn zìqīqīrén de wèidào
  ràng nǐ duì wǒ shénhún diāndǎo
  wúshì jǐnggào
  shìjiè wèi wǒ shénhún diāndǎo
  Zì shuō zì huà
  gāi zěnyàng xiè xià chénzhòng de miànjù
  rènkě kuángrè
  Look at me now
  yǒnggǎn zhí shì wǒ
  bié luòhuāng ér táo
  ràng zì qī qí rén zhōngjié zài zhè yī miǎo
  Xǐhuān jiù biǎobái fǎngǎn jiù líkāi
  ruò xiǎng bù míngbái bu rú bù ài
  ài jiù shénhún diāndǎo
  hébì jǐnggào
  shìjiè wèi wǒ shénhún diāndǎo
  xióngxióng ránshāo
  wèizhuāng lěngmò de shìxiàn dōu
  zhǐ wèi wǒ shénhún diāndǎo

 2. Tui bấn loạn từ hôm qua đến giờ tới mức sắp thuộc bài luôn rồiii. Nene xinh dã man con ngan huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *