Video-2 THỦ LĨNH KHÁC TƯ VẤN VIÊN Ở NHỮNG ĐIỂM NÀOVẽ chân dung Thủ lĩnh và so với Tư vấn viên, từ đó Tư vấn viên biết mình cần phải hoàn thiện những gì trong quá trình phấn đấu trở thành Thủ lĩnh đích thực và Thủ lĩnh Hệ thống

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

One Reply to “Video-2 THỦ LĨNH KHÁC TƯ VẤN VIÊN Ở NHỮNG ĐIỂM NÀO”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *