Vẽ tranh đề tài học tập/How to Draw Learning topicsTranh vẽ về chủ đề Học tập: Cô giáo đang giảng bài cho học sinh, các bạn có thể vẽ thêm học sinh và thêm nội dung trên bảng tùy vào khối lớp đang học cho phù hợp.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

27 Replies to “Vẽ tranh đề tài học tập/How to Draw Learning topics”

  1. Vi deo dep ma et🍓🍓🍓🍓🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🥞🥞🥞🥞🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🥦🥦🥦🥦🥦🍉🍉🍉🍐🍐🍐🍐🍐🍐🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🥀🥀🥀🥀🥀🥀😏😚😚😚☺☺☺😋😋😋😋😋🦄🦄🦄🦄🐷🐷🐷🐷🥦🥦🥦🍞🍞🥕🥂🥂🥂🥂🥂☕☕☕🍺🍹🍹🍹🍹🍹🍺🍺🍺🍺⚽️⚽️⚽️🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏏🏏🏏🏏🏀⚾️⚾️🌍🌍🌍🌍🏚🏚🏚🏦🏦🏝🏝🏝🏝🏝🏡🏡🏡🏡🏡🏡🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎶🔔🔔🔔🎻🎻🎺🎺🥁🥁hap dan qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *