Vất vả nghề trồng cúc Tết…Cay Canh Bonsai VN- Những hộ trồng cúc bán tết vô cùng vất vả để chống choi 2 cơn bão số 5 và số 6!!! ..Bên cạnh đó còn phải đối phó diễn biến bất thường của thời tiết.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

One Reply to “Vất vả nghề trồng cúc Tết…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *