Related Post

27 Replies to “Ương nuôi cá Chốt , mô hình mới”

  1. Lay dau ra 3thang 30c kg minh nen noi su that di khoang 5 thang biet dc chua nua minh nen noi that de nguoi dan an tam di tui dang nui gan 3 tbang ma 100c ne may bac oi k de dang nhu co noi dau may bac oio0

  2. mật độ nuôi bao nhiêu con /m. hệ số thức ăn mấy chấm. và thức ăn bao nhiêu đạm ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *