Related Post

33 Replies to “Uốn chuyển dáng cây me”

  1. Anh có facebook hk cho em kết bạn học cách uốn mai đi em có cây mai nhưng hk biết phải uốn làm sao

  2. em mua 1 cây me trăm ngàn dáng đứng thẳng thân lớn hơn ngón cái chân , nhìn bị đê không ra hồn gì , em làm trụi lủi hết cưa bỏ phần trên chỉ chờ cho nó nức mầm khác tạo dáng lại sau , nếu không ra hồn gì nữa cho vợ tuốt lá nấu canh chua làm rị rượu

  3. Vườn a ở đâu vậy …cho e xin địa chỉ bữa nào rãnh giáo lưu và tham quan vườn

  4. Theo ý tưởng thứ 2 thì cây sẽ trở thành 2 thân không Anh. Trên đỉnh cho rơi 1 táng thôi, còn táng kia thì lấy từ thân chính lộp cho táng dưới, sao Anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *