Túi Khôn – Những Mẹo Mực Trên Thương Trường – Chương 5: Những Con Số Thần KỳTúi Khôn – Những Mẹo Mực Trên Thương Trường – Chương 5: Những Con Số Thần Kỳ
– ĐÒN BẨY KIỂM SOÁT
– CÁI GIÁ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG
– GIÁ CUỐI CÙNG

– ĐIỂM MẤU CHỐT

Thứ nhất: Bất cứ khi nào bạn đưa doanh nghiệp mới vào hoạt động, hãy theo dõi doanh thu và lợi nhuận gộp hàng tháng của bạn cho đến khi bạn có khả năng cảm nhận tốt về chúng.

Thứ hai: Hãy tìm ra con số chủ đạo – con số cho thấy việc kinh doanh của bạn diễn ra như thế nào, trước khi có bản báo cáo kinh doanh.

Thứ ba: Doanh thu nhiều hơn luôn đồng nghĩa với dòng tiền mặt ít hơn. Hãy tìm ra nhu cầu tiền mặt tương lai trong khi bạn vẫn còn thời gian tạo ra chúng.

Thứ tư: Hãy hiểu rõ EBITDA, và sử dụng một bội số của EBITDA – chứ không phải doanh thu – làm thước đo giá trị doanh nghiệp của bạn.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *