[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 06: Quản trị kinh doanh – Học để làm GIÀU?Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019 số 6 với chủ đề: Quản trị kinh doanh – Học để làm GIÀU?! Sẽ cùng tìm hiểu, phân tích về ngành Quản trị kinh doanh

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *