Tự trồng hành lá, ăn hết lại có (không dùng đất)Các cửa hàng bán phân trùn quế

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

20 Replies to “Tự trồng hành lá, ăn hết lại có (không dùng đất)”

  1. Mình đã từng trồng rồi, mà phải thay nước thuòng xuyên, ko thì ôi thôi, mùi ko dể chịu tí nào 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *