Tự học Java Swing – Quản lý tài khoản ngân hàng – Part 2 – Stored procedure trong Sql ServerChào mừng các bạn quay trở lại với loạt bài hướng dẫn lập trình. Serial hướng dẫn lập trình quản lý tài khoản và giao dịch ngân hàng.
Trong phần trước, chúng ta đã khởi tạo project trong java cũng như kết nối csdl sql server từ java. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục code một số procedure liên quan tới quản lý tài khoản ngân hàng như:
1. Tạo mới tài khoản
2. Cập nhật thông tin tài khoản
3. Đổi mật khẩu tài khoản
4. Lấy danh sách tài khoản và số dư tương ứng dựa vào join 2 bảng trong sql server
Mình đã đính ghim link source + db trong phần bình luận.
Các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh ReDo Chanel của mình để ủng hộ kênh và nhận được thông báo clip tiếp theo nhé!
#java #swing #procedure #sqlserver

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

One Reply to “Tự học Java Swing – Quản lý tài khoản ngân hàng – Part 2 – Stored procedure trong Sql Server”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *