Related Post

20 Replies to “Truyện Ma Kinh Dị ĐẠO SỸ DIỆT CƯƠNG THI ly kỳ mới nhất 2016 | GocAudio”

  1. Tề Thiên Đại Thánh là nhân vật giả tưởng ,sao mà thĩnh được ,Đấu. Chiến Thắng Phật cũng là giả tưởng thôi,người viết truyện xạo quá.

  2. – Nghe Tên Đầu Tiên Đọc ! Nghe Mắc Cừ qá ~ Mà quỷ ! Mà SoSánh Như Người Mẫu ấy ! Đọc Dúng Đọc Truyện Kiếm Hiệp ấy ! Chưởng Chưởng =]]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *