Truyện Kiều diễn ngâm N.12: từ câu 1911÷2084.Nguyễn Hữu Tài diễn ngâm Truyện Kiều, tiếp theo phần Kiều và Hoạn Thư.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *