Trục lợi bảo hiểm – Info TVTrục lợi bảo hiểm đang ngày càng phổ biến và tinh vi hơn, điều này không những gây thiệt hại cho các công ty bảo hiểm mà còn gây ảnh hưởng đến những khách hàng chân chính.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

One Reply to “Trục lợi bảo hiểm – Info TV”

  1. Nên sửa đổi bộ luật hình sự Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để có những chế tài có thể răng đe những hành vi trục lợi HB ; đó là rất cần thiết để bảo vệ cho ngành B.H.
    Việt Nam, quốc tế và an sinh xã hội .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *