Trồng rau thơm từ nhánh mua ngoài chợQuan trọng, lưu ý

Ngâm trong nước 1-3 tuần cho ra rễ trước khi trồng xuống đất

Sau khi bỏ xuống đất cần tưới nước

Lấp đất qua rễ

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

One Reply to “Trồng rau thơm từ nhánh mua ngoài chợ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *