Trồng măng tây từ củNgày 16/4/2020 nhà bà Quỳnh bắt đầu trồng măng tây. Mua giống ở Vác 500k về chia ra được 62 khóm. Trồng tại vườn nhà 32 khóm. Cho bà Dung 30 khóm

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *