Related Post

14 Replies to “Trồng Lan đúng cách giúp lan phát triển tốt nhất”

  1. Vỏ thông ngâm vôi vẫn còn mùi cay cay có lẽ là mũ … Vậy dùng đc ko ah, hay phải loại bỏ hoang toàn mùi ạ

  2. Xem cách thiêm làm đã có cảm nhận lan pt tốt khỏe rồi, cảm ơn thiêm đã chia sẻ mẹo dùng phân quá hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *