Trồng hoa, trồng rau tại nhà cực sạchKhi rảnh bạn sẽ làm gì???
Tưới cây,trồng rau

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

One Reply to “Trồng hoa, trồng rau tại nhà cực sạch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *