Trình bày số liệu bằng đồ thị (biểu đồ phân tán, biểu đồ tần số, biểu đồ hộp)Các phương pháp trình bày số liệu bằng đồ thị thường được sử dụng để mô tả phân phối của biến số và mối quan hệ giữa các biến số với nhau

Khóa học miễn phí bằng tiếng việt trên Udemy – trang web dạy học trực tuyến hàng đầu:

Các khóa học khác:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

One Reply to “Trình bày số liệu bằng đồ thị (biểu đồ phân tán, biểu đồ tần số, biểu đồ hộp)”

  1. Chuỗi bài giảng thống kê mô tả: http://bit.ly/ThongKeMoTa
    Chuỗi bài giảng thống kê suy diễn: http://bit.ly/ThongKeSuyDien
    Để nhận xét/góp ý về video và theo dõi thêm các video mới:
    ► Đăng ký kênh: http://bit.ly/DaHoang
    ► Like Facebook: https://www.facebook.com/XSTKKTL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *