Related Post

11 Replies to “Triệt lông siêu tốc công nghệ Diode Lightpink – Thẩm mỹ viện TiLi”

  1. mình thấy trước khi bắn nhân viên cạo lông vậy vẫn còn chân lông bên dưới thì sau này chân lông nằm ở đấy luôn không lắy ra sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *