Related Post

14 Replies to “Trải nghiệm giao dịch ngân hàng bằng dấu vân tay tại TPBank LiveBank”

  1. Mình đang dùng TP Bank với Timo song song thì đánh giá đây là 2 ngân hàng tiện lợi về mặt giao dịch cũng như là có công nghệ tốt nhất. Cùi bắp nhất thì là Agribank, sau đấy là Vietinbank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *