Tổng hợp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2014 mọi lĩnh vựcXỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2014

MUA SÁCH GỌI: 0978 718 705
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2014

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường nhằm bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển bền vững kinh tế-xã hội, thời gian qua Chính phủ và Bộ Tài nguyên và môi trường và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về lĩnh vực tài nguyên môi trường như: NĐ 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; NĐ 142/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, NGHỊ ĐỊNH SỐ 165/2013/NĐ-CP NGÀY 12-11-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Về việc quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường . THÔNG TƯ SỐ 31/2013/TT-BYT NGÀY 15-10-2013

CỦA BỘ Y TẾ Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện . TT 32/2013/TT-BTNMT ngày 25-10-2313 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, TT 16/2013/TT-BKHCN . ngày 30-07-2013 Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”….

Để giúp các cơ quan, tổ chức và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định mới liên quan đến lĩnh vực môi trường, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG — QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 2014
Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2012, có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Đối với các quy định có liên quan đến việc xử lý hành chính do Toà án nhân dân xem xét, quyết định có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Luật gồm 6 phần, 12 chương, 142 điều quy định về xử phạt vi phạm hành

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *