Related Post

20 Replies to “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Không được chủ quan, tự mãn"”

  1. Lam sao đe người dan tinh vào đang cua chung ta khỏng đe người dan thật mắt nua ve mang xa hoi cung vay cang phai kiếm tra lai moi Việt khỏng the đe nhung chiến xấu tung tinh đon bay ra hay xa hoi

  2. Giọng nhu chau lam bao ve cung vay ngay cua chau một cong ty nha nước chau tung lam roi cho Nén moi biet moi Việt

  3. Lâu rồi mới có bác tổng bí thư nói thẳng nói thật làm được việc.mong bác làm tốt trong sạch đảng làm đất nước Việt Nam phát triển

  4. vừa t ổng bí thư va kim luôn chủ tich nước cộng việc rất nhiều.. đợt rồi đã ảnh hưởng sức khỏe khi thăm tỉnh kiên giang… mong bác nguyên phú trộng thật nhiều sức khỏe. .để diệt những con sâu làm hại đất nước .. hại nhân dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *