Related Post

31 Replies to “Tom và Jerry – Sự thiết kế của Jerry (designs on jerry, Viet sub)”

  1. Lớn lên mới biết Tom đúng là một thiên tài cái gì cũng biết cái bẫy có chỉ số IQ 200 mấy tập khác biết đánh đàn chạy xe ô tô chạy máy bay kỉ sư xây nhà….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *