Related Post

9 Replies to “TÔM THẺ NUÔI NƯỚC NGỌT TẠI ĐỒNG THÁP – NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT TẬP 86”

  1. Xin bạn chỉ cách nâng kiểm cho ao tôm nước ngọt, mình đánh khoáng mạnh nó cũng có 4 đến 5 giọt thôi.cam ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *