Related Post

3 Replies to “Toán lớp 3: Giải toán bằng 2 phép tính (Video 04)”

  1. Thầy hướng dẫn e tóm tắt bài này với.Em tóm tắt nhưng chưa chắc chắn lắm.Có 23 lít dầu rót đều vào 4 can mỗi can 5l.Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu

  2. Thay giai giúp cho e bai nay .một thúng dựng 30 quả trứng thi nặng8kg .cũng thúng do dưng 40 quả trung thi nặng 10kg hoi rieng cai thung do nang bao nhieu kg

  3. Thay oi giang cho em bai nay di thay mot hinh vuong co chu vi bang chu vi hinh chu nhat co chieu dai 12cm va chieu rong 8cm. Tinh dien tich hinh vuong do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *