Toàn cảnh khu vực trồng lan thân thòng tháng 11/2019 tại Rừng Lan 3 tháng 2|#runglan3thang2Toàn cảnh khu vực trồng lan thân thòng tháng 11/2019 tại Rừng Lan 3 tháng 2, đây làm một khu vực chuyên trồng lan thân thòng các loại như:
– Giả hạc rừng, chủ yếu vùng Kon Tum (Chư Mom Ray);
– Giả hạc rừng không biết vùng miền;
– Giả hạc Pháp, Hoa Hồng;
– Long Tu;
– HaWaii tím, trắng các loại.
* Các bạn xem thêm videos giới thiệu về lan giả hạc tại đây:

* Các bạn đăng ký kênh tại đây:
Cảm ơn tất cả.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

One Reply to “Toàn cảnh khu vực trồng lan thân thòng tháng 11/2019 tại Rừng Lan 3 tháng 2|#runglan3thang2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *