TNDN-Hướng dẫn kê khai Thuế TNDN tạm tính quý năm 2021TNDN-Hướng dẫn kê khai Thuế TNDN tạm tính quý năm 2021
– Doanh nghiệp đóng thuế TNDN tạm tính của quý nếu có phát sinh phải nộp
– Không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính
– Thời hạn đóng thuế TNDN tạm tính chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau
– Thời hạn và số tiền nộp thuế TNDN tạm tính (khoản 6a, điều 8 Nghị định 126/2020 hiệu lực từ ngày 05/12/2020): Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021.
– Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”.
+ Link:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *