TNCN-Tình huống nâng cao Giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN năm 2020TNCN-Tình huống nâng cao Giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN năm 2020
+Tình huống: Mình đang muốn hỏi các bạn là đối với cá nhận không uỷ quyền quyết toán thuế thì mình sẽ ghi TỔNG SỐ TIỀN GIẢM TRỪ GIA CẢNH LÀ theo mức sáu tháng đầu năm ( giảm trừ bản thân 9, NPT 3.6) và sáu tháng cuối năm (GTBT11, NPT 4.4) HAY tính lại theo mức mới ( GTBT 11tt, GTGT 4.4). VD cá nhân a làm việc từ tháng 1-2 năm 2020 tháng 3 nghỉ việc ( cá nhân này không có người phụ thuộc) thì TỔNG SỐ TIỀN GIẢM TRỪ GIA CẢNH trên QTT sẽ là 18tr hay là 22 tr. Cảm ơn cả nhà
+ Link:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *