Tính cước V C trong đó trừ chi phí V C đã được tính trong Thông báo giá VL

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *