Tin Vui cho Hong Kong – Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật Dân chủ và nhân quyền cho Hong kong#hongkong, #hoaky, #chínhtrịviệt

Tin Vui cho Hong Kong. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật Dân chủ và nhân quyền cho Hong kong
1/ LUẬT NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ – Luật này có 3 đồng tác giả, số hiệu là S.2758 và có tên là “Hồng Kông: Hãy là Nước”– Dự Luật Hồng Kông: Hãy là Nước, có 3 điểm chính:
1. Lên án TQ đã vi phạm Bộ Luật Cơ Bản của Hồng Kông và vi phạm Bản Tuyên Bố Chung Anh-Hoa 1984..
2. Kêu gọi áp dụng các điều khoản của Bộ Luật Magnitsky Toàn Cầu đối với chính phủ TQ và các cá nhân nào đã hợp tác với nhà cầm quyền Trung cộng trong việc đàn áp Hồng Kông.
3. Kêu gọi đóng băng tài sản của các công ty và cá nhân nào đã trợ giúp cho nhà cầm quyền TQ trong việc đàn áp người Hồng Kông (theo stt Khách Huyền Đao). Còn theo Reuters, Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ của Hồng Kông bây giờ sẽ trở lại Hạ viện (là nơi đã phê chuẩn trước) và 2 cơ quan sẽ tìm cách dung hợp sự khác biệt (nếu có) trước khi chuyển tới Trump ban hành.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

0 Replies to “Tin Vui cho Hong Kong – Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật Dân chủ và nhân quyền cho Hong kong”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *