Related Post

7 Replies to “TIÊU CHUẨN LÀM NHÀ SƯ | THƯỢNG TỌA THÍCH TIẾN ĐẠT”

 1. CHÚNG CON XIN THÀNH KÍNH TRI ÂN BÀI GIẢNG CỦA THẦY
  HAY TUYỆT VỜI .
  THẦY NÓI QUÁ CHUẢN XÁC Ạ .
  CHÚNG CON VỀ CHÙA TÌM AN LẠC .
  MÀ TOÀN THẤY PHIỀN NÃO Ạ
  TRANH CHẤP GIÀNH GIẬT LẪN NHAU .

  NẾU MÌNH HƠN , THÌ BỊ VÙI DẬP .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *