Related Post

14 Replies to “Tiếng Việt Lớp 3 | Tuần 23 | TẬP LÀM VĂN | Kể một buổi biểu diễn nghệ thuật”

  1. bài dạy của anh rất hay , buổi tối em cũng xem anh dạy để nắm kiến thức cho ngày mai đi học , hi hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *