Related Post

4 Replies to “Tiếng Anh lớp 5 -Ôn tập Unit 11”

 1. Hãy bấm ĐĂNG KÝ kênh giúp cô nhé !
  Đường link các video Tiếng Anh lớp 5

  1. Unit 10 từ vựng và mẫu câu

  https://youtu.be/bZTu7IcLAlQ

  2. Unit 11 từ vựng và mẫu câu

  https://youtu.be/kJmkX5QNu9U

  3. Unit 12 lesson 1 – 1,2,3

  https://youtu.be/tK7ZFwqGA_Q

  4. Unit 12 từ vựng và mẫu câu

  https://youtu.be/EpJUcau4roE

  5. Unit 12 lesson 1 – 4,5,6

  https://youtu.be/KqKx_VRaDcw

  6. Unit 12 lesson 2 -4,5,6

  https://youtu.be/WCZaRoBetIw

  7. Unit 12 lesson 3

  https://youtu.be/9ztQorbG6qc

  8. Unit 13 lesson 1 -1,2,3

  https://youtu.be/54-t0CcmtwE

  9. Unit 13 lesson 2-1,2,3

  https://youtu.be/AiOMXiR9DPw

 2. Hãy bấm ĐĂNG KÝ kênh nhé các bạn!

  Các bài học tiếng anh lớp 5 gồm:

  Unit 12 lesson 3

  https://youtu.be/9ztQorbG6qc

  Unit 12 – Lesson 2 – 4, 5, 6

  https://youtu.be/WCZaRoBetIw

  Unit 12 lesson 1 (4,5,6)

  https://youtu.be/KqKx_VRaDcw

  Unit 12 lesson 1 (1,2,3)

  https://youtu.be/tK7ZFwqGA_Q

  Unit 12 lesson 2 (1,2,3)

  https://youtu.be/EpJUcau4roE

  Unit 13 lesson 1 ( 1,2,3)

  https://youtu.be/54-t0CcmtwE

  Unit 13 lesson 2 (1,2,3)

  https://youtu.be/AiOMXiR9DPw

  Unit 11 ôn tập từ vựng và mẫu câu

  https://youtu.be/kJmkX5QNu9U

  Unit 10 ôn tập từ vựng và mẫu câu

  https://youtu.be/bZTu7IcLAlQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *