Related Post

6 Replies to “TIẾN ĐỘ THE SUN TOWER BASON 60 TẦNG VÀ CẦU THỦ THIÊM 2 MỚI NHẤT 12/11/2020”

  1. Cây câu này thấp góp phần giảm sự phát triển của thành phố tương lai sau này có du thuyền to vào thăm quan thành phố thì cầu này là chở ngại lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *