Related Post

7 Replies to “TIẾN ĐỘ THE RIVER THỦ THIÊM MỚI NHẤT 17/10/2020 – XÂY NHANH QUÁ”

  1. khu Thủ Thiêm thấy toàn thấp tầng nhỉ? :)))) nên thằng Kubin nó bảo thua xa Phnom Penh là đúng rồi :))) Phnom Penh giờ Trung Quốc xây kinh vcl :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *