Thiếu tiền, hút thêm 1 triệu tấn dầu thô để…bán. Bán hết cả phần con cháu!Năm 2015, Tập đoàn Dầu khí (PVN) đã khai thác vượt kế hoạch Chính phủ yêu cầu 2,1 triệu tấn dầu. Năm 2016, Chính phủ lại giao PVN điều chỉnh khai thác, bổ sung 1 triệu tấn nữa để bù giá.

Theo thông tin từ PVN, giữa năm 2016, Chính phủ giao cho tập đoàn khai thác thêm 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch trước đây. Tức là kế hoạch mới sẽ khai thác khoảng 17 triệu tấn dầu so với mục tiêu ban đầu là 16 triệu tấn. Một triệu tấn dầu khai thác thêm dự kiến sẽ mang lại cho ngân sách khoản thu 350 triệu đô la.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *