Thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá năm 2020 Sở GD&ĐT Tiền GiangGiải chi tiết đề Thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá năm 2020 – Sở GD&ĐT Tiền Giang
Link:

Câu 71. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.
(b) X2 + NaOH → X3 + H2O.
(c) X3 + NaOH → CH4 + Y2.
(d) X1 + X2 → X4.
Biết X là muối có công thức C3H12O3N2; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau; X1, Y1 đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Phân tử khối của X4 là
A. 91. B. 194. C. 105. D. 124.
Câu 73. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,20. B. 0,16. C. 0,24. D. 0.12.
Câu 74. Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, hai amin no (kể tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α-aminoaxit). Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol lớn nhất trong G là
A. 24,57%. B. 52,89%. C. 54,13%. D. 25,53%.
Câu 75. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit Y mạch hở cần vừa đủ 3 mol NaOH, thu được dung dịch chỉ chứa muối của glyxin và muối của alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp với Y là
A. 8. B. 4. C. 2. D. 6.
Câu 79. Hỗn hợp E gồm hai este hai chức X và Y; X mạch hở. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 61,86 gam hỗn hợp muối khan Z gồm ba muối (trong đó có muối natri phenolat) và 12,16 gam một ancol no duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn 61,86 gam Z cần vừa đủ 2,595 mol O2), thu được 20,7 gam H2O. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,235 mol O2. Phần trăm khối lượng của este Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 28. B. 32. C. 38. D. 34.
Câu 80. Cho m gam hỗn hợp E gồm este Y (hai chức, mạch hở) và este X (đơn chức) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm một ancol T và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,62 mol O2, thu được 22,26 gam Na2CO3; 2,04 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thu được 0,12 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 2,1 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 66. B. 60. C. 54. D. 58.

Kênh chia sẻ bài giảng hoá học miễn phí. Cung cấp kiến thức các chuyên đề Hoá học luyện thi THPT Quốc Gia. Vận dụng kiến thức Hoá học giải thích hiện tượng thực tiễn,…

#toiyeuhoahoc, #hoahoc, #hoa_hoc, #hóahọc,
#phương_pháp_giải_bài_tập_hoá, #onthidaihoc,
#dethihockimonhoa, #phuongphapgiainhanh, #phuongphapgiainhanhhoahoc,
#thptqg, #thptqg2020, #dethihocki, #luyenthimonhoa, #hoahoc11, #hoahoc12, #thptquocgia, #chinhphucmonhoa,
#thithu2020 #thithutotnghiep

Website:
Fanpage:
Đăng kí kênh, theo dõi fanpage để ủng hộ mình nhé!
Thank you so much!

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

32 Replies to “Thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá năm 2020 Sở GD&ĐT Tiền Giang”

 1. Giải chi tiết đề Thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá năm 2020 – Sở GD&ĐT Tiền Giang

  Link: https://drive.google.com/file/d/11RcfvrpRe2jtgUH5Tblh5mABRXbeSTAy/view?usp=sharing
  Câu 71. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

  (a) X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.
  (b) X2 + NaOH → X3 + H2O.

  (c) X3 + NaOH → CH4 + Y2.
  (d) X1 + X2 → X4.

  Biết X là muối có công thức C3H12O3N2; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau; X1, Y1 đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Phân tử khối của X4 là

  A. 91. B. 194. C. 105. D. 124.

  Câu 73. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

  A. 0,20. B. 0,16. C. 0,24. D. 0.12.

  Câu 74. Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, hai amin no (kể tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α-aminoaxit). Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol lớn nhất trong G là

  A. 24,57%. B. 52,89%. C. 54,13%. D. 25,53%.

  Câu 75. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit Y mạch hở cần vừa đủ 3 mol NaOH, thu được dung dịch chỉ chứa muối của glyxin và muối của alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp với Y là

  A. 8. B. 4. C. 2. D. 6.

  Câu 79. Hỗn hợp E gồm hai este hai chức X và Y; X mạch hở. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 61,86 gam hỗn hợp muối khan Z gồm ba muối (trong đó có muối natri phenolat) và 12,16 gam một ancol no duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn 61,86 gam Z cần vừa đủ 2,595 mol O2), thu được 20,7 gam H2O. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,235 mol O2. Phần trăm khối lượng của este Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 28. B. 32. C. 38. D. 34.

  Câu 80. Cho m gam hỗn hợp E gồm este Y (hai chức, mạch hở) và este X (đơn chức) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm một ancol T và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,62 mol O2, thu được 22,26 gam Na2CO3; 2,04 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thu được 0,12 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 2,1 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 66. B. 60. C. 54. D. 58.

 2. Thầy bổ sung lời giải câu 67 cho bạn nào chưa biết làm nhé các em! Các em thông cảm cho thầy, tuổi cao sức yếu, mắt mũi kèm nhèm rồi!
  Câu 67: nSO42- = nH2 = 0,5 mol.
  BTKL: m muối = mKL + mSO42- = 20 + 0,5.96 = 68 (gam).
  Đáp án D nhé các em.

 3. thầy ơi sửa đề quốc học huế đi thầy
  https://drive.google.com/file/d/1pwAQea3-f5FmjQjt842Qn2s_wRnQZBZM/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *