Theo dõi lịch sử giao dịch trên internet bankingVideo hướng dẫn cách kiểm tra lịch sử giao dịch trên internet banking thế hệ mới (ngân hàng trực tuyến; ebank) của VIB. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, bạn có thể kiểm tra lại các giao dịch đã thực hiện trên internet banking thế hệ mới của VIB trong vòng 1 năm kể từ ngày hiện tại

Đăng ký sử dụng internet banking VIB qua hoặc gọi số 04 62 58 58 58 ngay hôm nay

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *